Έκθεση Εκπροσώπησης ΠΕΔΜΕΔΕ στην FIEC και σε Ομάδα Εργασίας “Απασχόληση” της Επιτροπής Τομεακού Κοινωνικού Διαλόγου για τις Κατασκευές στις 26 Νοεμβρίου 2018 και στις 26 Φεβρουαρίου 2019

Η εν λόγω Ομάδα Εργασιάς συνήλθε στις Βρυξέλλες και συντελέστηκε σε τρεις συνεδρίες, ήτοι σε δύο συνεδρίες ενημέρωσης – ανταλλαγής απόψεων – προετοιμασίας αντιπροσώπων της FIEC στην έδρα της (225 Av. Louise, 1050 Brussels) στις 26-11-2018, 10:30-15:00 και στις 26-02-2019, 09:30-12:30 και μία κοινή συνεδρίαση μεταξύ FIEC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικής Βιομηχανίας) και EFBWW (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργατών Κατασκευών και Ξύλου) στις 26-02-2019, 14:00-16:30 στο Κέντρο Borschette (36 Rue Froissart, 1040 Brussels).

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές συνεδρίες ενημέρωσης – ανταλλαγής απόψεων – προετοιμασίας αντιπροσώπων FIEC (26-11-2018, 10:30-15:00 & 26-02-2019 @ Έδρα FIEC225 Av. Louise, 1050 Brussels)

Τα θέματα συζήτησης – προετοιμασίας με σειρά σπουδαιότητας ήταν:

 1. Προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority – ELA)
 2. Εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την Απόσπαση Εργαζομένων στο πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών (Posting Directive).
 3. Προτεινόμενη Τροποποίηση-Τροπολογία Κανονισμών Κοινωνικής Ασφαλειας & Συντονισμού Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης (Social Security Regulations).
 4. Προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία για Διαφανείς & Προβλέψιμους Όρους Εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Transparent & Predictable Working Conditions).
 5. Εθνικές Εξελίξεις περί Απασχόλησης σχετιζόμενες με τα ως άνω θέματα.
 6. Δράσεις-Προγράμματα:
 • Κοινή Δράση-Πρόγραμμα οργανώσεων εργοδοτών (FIEC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικής Βιομηχανίας) και εργαζομένων (EFBWW – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργατών Κατασκευών και Ξύλου) σχετικά με Αδήλωτη Εργασία στον Κατασκευαστικό Τομέα.
 • Κοινή Δράση-Πρόγραμμα οργανώσεων εργοδοτών (FIEC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικής Βιομηχανίας) και εργαζομένων (EFBWW – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργατών Κατασκευών και Ξύλου) σχετικά με Νέα Έναρξη Επαγγελματικών Σχέσεων στον Κατασκευαστικό Τομέα στις Κεντρικές & Ανατολικές Ευρωπαϊκές Χώρες “TANSIRC”.
 • Δράση-Πρόγραμμα (Πιλοτικό) FIEC σχετικά με Κοινωνική-Εργασιακή Ταυτότητα (Social ID Cards).
 1. Διάφορα Θέματα.
 • Συνάντηση Συμβουλίων FIEC-EFBWW – Πολυετές Σχέδιο Δράσεων για τον Κοινωνικό Διάλογο Τομέα Κατασκευών & Έμφαση EFBWW σε θέματα Κοινωνικής Ασφαλισης.
 • Διακήρυξη FIEC προς το μελλοντικό Νομοθετικό Σώμα (ΕυρωΒουλή).
 • Πρόταση από EFBWW για πρόγραμμα Ενίσχυσης Βιώσιμων Επενδύσεων Κατασκευαστικού Τομέα.

Στη συνεδρίαση αυτή την Ένωση εκπροσώπησε ο κ. Θωμάς Πανουργιάς, μέλος της Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Το 1ο μέρος του αναλυτικού σημειώματος του εκπροσώπου της Ένωσης κ. Πανουργιά μπορείτε να δείτε εδώ.