Παραθέτουμε την ανασκόπηση της συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου (SOC-2) της FIEC στην οποία μετείχε ως εκπρόσωπος της Ένωσης ο κ. Γεώργιος Πασσάς, μέλος της Δ.Ε. του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε από το πληροφοριακό φυλλάδιο για την ασφάλεια στην εργασία εδώ.