Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης (SOC-1) της FIEC.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής οι εκπρόσωποι των Ενώσεων μελών της FIEC, αφού  ενημέρωσαν για τα εθνικά προγράμματα κατάρτισης που έχουν αναλάβει,  προχώρησαν σε ενημέρωση για τα υπόλοιπα διευρωπαϊκά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτό το διάστημα.

Επίσης έγινε ενημέρωση και για το Blueprint program, ένα διευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχουν 24 Οργανώσεις από 12 χώρες μέλη της FIEC μαζί με ένα κέντρο κατάρτισης που έχει υποδειχθεί από αυτές. 

Στη συνεδρίαση αυτή την Ένωση εκπροσώπησε ηκα  Ελένη Παπαγιάννη.