Με την εγκύκλιο 5/2016 του Υπουργείου Υποδομών προσδιορίζεται η τιμή του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016