Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση και εκλογές του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης για την τριετία 2014-2017, που διεξήχθησαν τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στην αίθουσα της Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ, εξελέγησαν οι κάτωθι :

  1. Καρκαντζός Ξενοφών
  2. Γκικάκης Λουκάς
  3. Αναστασόπουλος Γεώργιος
  4. Λυσαρίδου Ζωή
  5. Γριτσόπουλος Παύλος
  6. Πάνας Αντώνιος
  7. Ζησιμόπουλος Ευστράτιος
  8. Παπακωστόπουλος Ιωάννης

Στις επόμενες ημέρες θα συνέλθουν τα νεοεκλεγέντα μέλη ώστε να συσταθεί και το νέο  Προεδρείο του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης.