Μετά την επιτυχημένη ημερίδα της Ένωσης για τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ παραθέτουμε   τις παρουσιάσεις των νέων  αυτών

      προγραμμάτων  από τη Five-OneΣυμβουλευτική.

 

–         –          Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

 

–         –          Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

–          –         Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

 

–         –          Νεοφυής επιχειρηματικότητα