Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του  ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός , το Ταμείο  Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων εξέδωσε ανακοίνωση για το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών 2016, οι οποίες έχουν προθεσμία πληρωμής μέχρι την 28.02.2017