AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Αγαπητά μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ

Ενημερώθηκα για το  περιεχόμενο επιστολής του συνδυασμού «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» προς τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Λυπάμαι για το εντελώς ανακριβές και ανιστόρητο περιεχόμενο της επιστολής, η οποία  θίγει  και το θεσμό του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ, βασική υποχρέωση του οποίου είναι η απαρέγκλιτη τήρηση του καταστατικού της Ένωσης.

Όπως συμβαίνει πάντα τα τελευταία 25 χρόνια, η προβλεπόμενη ετήσια σύγκληση της τακτικής ΓΣ του μηνός Ιανουαρίου, καθώς και  η ανά  τριετία  τακτική ΓΣ, που αφορά και στην εκλογή των μελών των οργάνων της Ένωσης, κατ’ επιλογή των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ, δε συγκεντρώνει την εκ του καταστατικού προβλεπόμενη απαρτία. Το καταστατικό προβλέπει, μετά από την αδυναμία διενέργειας της τακτικής ΓΣ, τη σύγκληση της Αντιπροσωπείας, μετά από πρόταση της ΔΕ,  για λήψη απόφασης διενέργειας της  ΓΣ με ειδική μειωμένη απαρτία, ώστε να καταστεί εφικτή η διενέργεια της ΓΣ.

Αυτά τα γεγονότα είναι γνωστά σε όλα τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ, που συμμετέχουν στις διαδικασίες της, καθώς οι συγκεκριμένες καταστατικές προσκλήσεις συνεδριάσεων  όλων των οργάνων,  επαναλαμβάνονται αδιάλειπτα, πανομοιότυπα και απαρέγκλιτα τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν δικαιολογείται λοιπόν το περιεχόμενο της επιστολής του συνδυασμού «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» και μάλιστα από μέλη που συμμετέχουν στα όργανα ούτε η επίκληση τυχόν άγνοιας του καταστατικού. Η αθρόα συμμετοχή των μελών της Ένωσης στις συγκεκριμένες διαφανείς διαδικασίες έδινε τη δημοκρατική νομιμοποίηση στα εκλεγμένα όργανα της Ενωσης, που ήταν πάντα ηγέτιδα και πρωτοπόρα στον κλάδο, η μόνη με ευρωπαϊκή παρουσία και εκπροσώπηση, να συνομιλούν ή και  να συγκρούονται με τα αρμόδια Υπουργεία,   προασπίζοντας τα μέλη της Ένωσης και βελτιώνοντας τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος, συνολικά για τον κλάδο  μας. Πρόσφατα ενδεικτικά παραδείγματα  η νομοθέτηση του ορθού τύπου της αναθεώρησης (για την περίοδο της οικονομικής κρίσης), η αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση  της διατήρησης των κατωτάτων ορίων  τάξεων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, η πρόταση για την ιδιωτική επίβλεψη (τμήμα της οποίας έχει ήδη νομοθετηθεί), η πρόταση του κοστολογικού ορίου, με τον αντικειμενικό χαρακτηρισμό των ΑΧΠ κλπ.

Αντιπαρέρχομαι τους ανυπόστατους και ανιστόρητους ισχυρισμούς της επιστολής περί συνδικαλιστικής δεοντολογίας ή περί εν κρυπτώ εκλογικού αιφνιδιασμού των μελών της Ένωσης ή περί διατήρησης της ηγεσίας της Ένωσης ;! και υπενθυμίζω/επισημαίνω την αδιάλειπτη προσπάθεια και παρέμβαση των μελών του προεδρείου της ΔΕ για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων του κλάδου.

Φίλες και Φίλοι,

Όπως συμβαίνει πάντα τα τελευταία 25 χρόνια, που υπηρετώ στα όργανα της ΠΕΔΜΕΔΕ, τα 12 εξ αυτών ως Πρόεδρός της,  οι εκλογές θα γίνουν, σύμφωνα με τις επιταγές του  καταστατικού της Ένωσης, τον Απρίλιο του 2017, ακριβώς  με τη λήξη της θητείας  της παρούσας ΔΕ, και σας καλώ να προσέλθετε όλοι, καθώς η παρούσα χρονική συγκυρία με συνεχιζόμενη οικονομκή κρίση απαιτεί καθολική δυνατόν συμμετοχή, ώστε να γίνει αντιληπτό από την πολιτική ηγεσία ότι ο κλάδος μας, ως ατμομηχανή της οικονομίας, αποτελεί  τη μοναδική λύση για έξοδο από την κρίση.

Όποιες παρατάξεις, ομάδες ή άτομα ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τα κοινά της Ένωσης έχουν όλο τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας για να διεκδικήσουν την ψήφο των μελών και κανείς δεν έχει το δικαίωμα αλλά και ούτε μπορεί να διαταράξει τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.

Είναι απορίας άξιον πώς τη στιγμή που η ύπαρξη και το μέλλον του κλάδου βρίσκεται σε μια κρισιμότατη καμπή, και η ηγεσία της Ένωσης δίνει αγώνα για τη σωτηρία και διατήρηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας (ΤΜΕΔΕ), κάποιοι να δημιουργούν θόρυβο με συνδικαλιστικές πομφόλυγες.

Θέλω τέλος, με την ιδιότητα του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ, να σας διαβεβαιώσω ότι θα διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η πλήρης και διαφανής τήρηση των εκλογικών διαδικασιών ώστε ελεύθερα και αβίαστα τα μέλη της Ένωσης να επιλέξουν αυτούς που, κατά την κρίση τους, είναι οι καλύτεροι για να αναδειχθούν και να αναλάβουν τη Διοίκηση της ΠΕΔΜΕΔΕ για την επόμενη τριετία, η οποία και θα είναι καθοριστική για το μέλλον του επαγγέλματος του εργολήπτη.

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Αλ. Ρωμοσιός