Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στον ιστότοπο www.efka.gov.gr οι βεβαιώσεις εισφορών έτους 2016 για φορολογική χρήση. 

Οι ασφαλισμένοι του π. ΤΣΜΕΔΕ μπορούν να τις εκδώσουν από την επιλογή “Βεβαιώσεις εισφορών έτους 2016 για φορολογική χρήση” καθώς και από την  ιστοσελίδα του προϋφιστάμενου Φορέα