Εν αναμονή της εκκαθάρισης πληρωμών των εισφορών μη μισθωτών (από 01.01.2017) παρατείνεται η ισχύς των ασφαλιστικών ενημεροτήτων έως 30.06.2019 των ασφαλισμένων στο πρώην ΕΤΑΑ και ΤΠΕΔΕ, εφόσον η ιδιότητά τους αυτή παραμένει σε ισχύ.