Παρατείνεται έως 31.03.2020 η ισχύς των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τ. ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ,ΤΠΔΕ,ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ εφόσον η ιδιότητα των ασφαλισμένων παραμένει σε ισχύ, σύμφωνα με ανακοίνωση του  Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ.