Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση για την προστασία των δασών.