Δεδομένου ότι το Υπουργείο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις διαδικασίες για το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες των δημοσίων έργων, η Διοίκηση της Ένωσης έκρινε ότι θα πρέπει τα σεμινάρια που είχαν προγραμματιστεί για τις 11, 13 & 15 Σεπτεμβρίου 2017 να αναβληθούν μέχρι να λειτουργήσει η πλατφόρμα, ώστε η εκπαίδευση και η ενημέρωση των μελών να γίνει σε πραγματικά δεδομένα.