Απρόσκοπτη συνέχιση των δημοπρασιών από 1-12-2015

Ανέτοιμη η Κεντρική Κυβέρνηση για εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών (ΕΣΗΔΗΣ) στα δημόσια έργα.

Ενώ το Γραφείο Υπουργού ΥΠΥΜΕΔΙ, έχει ενημερωθεί, ήδη, αρκετό καιρό για το ζήτημα αναστολής εφαρμογής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών (ΕΣΗΔΗΣ), στα δημόσια έργα,  έχει αμελήσει να εκδώσει την απαραίτητη Υπουργική Απόφαση για αναστολή έναρξης (ήτοι μετάθεση) των ηλεκτρονικών δημοπρασιών από 1-12-2015.                                                                                           (Επισημαίνεται ότι η προηγούμενη αναστολή είχε δοθεί με την Υπουργική Απόφαση της 10-3-2015, επί Υπουργίας Σταθάκη).


Συνεπώς σε ότι αφορά τους διαγωνισμούς της Τρίτης 1-12-2015 και εφεξής, αυτοί θα διεξαχθούν κανονικά, χωρίς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας (ΕΣΗΔΗΣ).
Με την άποψη αυτή είναι σύμφωνες και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες δεσμεύτηκαν να απαντούν με αυτό τον τρόπο στους φορείς και διαγωνιζομένους (Δ17), ότι δηλαδή δεν κινδυνεύουν με κάποια ακυρότητα οι διαγωνισμοί, εφόσον διενεργούνται με βάση τα πρότυπα (ενιαία) τεύχη διακήρυξης. Η μη εφαρμογή της μεθόδου της ηλεκτρονικής δημοπράτησης (παράλληλη νομοθεσία της ειδικής υφιστάμενης νομοθεσίας του 3669/2008) οφείλεται αποκλειστικά σε παράλειψη της Κεντρικής Κυβέρνησης, και συνεπώς ουδόλως επηρεάζει την διαδικασία ανάδειξης αναδόχου.
Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης , εντός του έτους, (σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες) για μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ σε δημόσιες συμβάσεις έργων.


Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος

Νομικός Σύμβουλος ΠΕΔΜΕΔΕ