“Τα κτίρια είναι τομέας με το μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμισης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, τονισε ο Χέρμαν Βαν Ρομπέϊ, Προεδρος του Ευρωπαϊκου Συμβουλιου, στο συνέδριο “Ανακαινίστε την Ευρώπη” ( www.renovate-europe.eu), στις Βρυξέλλες, στις 9 Οκτωβρίου 2013, όπου έλαβε μέρος και η ΠΕΔΜΕΔΕ. Επίσης σημείωσε ότι  “δεν αρκεί μόνο τα νέα κτίρια να είναι ελάχιστης κατανάλωσης, μιας και το 90% των υπαρχόντων θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται και στο μέλλον”,  “η ριζική ανακαίνιση των υπαρχόντων κτιρίων έχει το δυναμικό να προωθήσει την καινοτομία, να βελτιώσει την υγεία και να δημιουργήσει περί τα δύο εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην Ένωση ως το 2020”. Εν τέλει τόνισε ότι “η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων δεν είναι κόστος αλλά επένδυση με μεγάλο ποσοστό αποδοτικότητας.
Στην παρούσα φάση, παρά την πίεση από την κοινότητα, τα κράτη μέλη έχουν τον πήχη ανακαινίσεων ενεργειακής αποδοτικότητας χαμηλά, κάπου στο 1% τον χρόνο. Αυτό αναμένεται να αλλάξει. Ήδη στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF) 2014- 2020 προβλέπεται διπλασιασμός των σχετικών κονδυλίων σε 23 δις ευρω (βλ. σχετική είδηση )

Η καμπάνια “Ανακαινίστε την Ευρώπη” ξεκίνησε το 2011 σε απόκριση του κενού στις προτεραιότητες της Κοινότητας για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η φιλοδοξία της καμπάνιας είναι να μειωθεί η ενεργεική ζήτηση των κτιρίων της κοινότητας κατά 80% σε σχέση με το 2005. Για να επιτευχθεί αυτό θα απαιτηθεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυστηρά την κοινοτική νομοθεσία και να αναπτύξουν χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ανεβάσουν τον ρυθμό ανακαινίσεων απο 1% κατα μέσο όρο που είναι σήμερα, σε 3% τα επόμενα χρόνια και θα εξασφαλίζουν ότι οι ανακαινίσεις θα είναι ριζικές και αποδοτικές.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ στηρίζει αυτήν την καμπάνια και μετέχει δραστήρια στις ενέργειές της.