Το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε στην Ένωση προς ενημέρωση των μελών  την αναθεωρημένη προκήρυξη ενδιαφέροντος σχετικά με την ανακαίνιση των κτιρίων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη-Οικοδόμηση νέου κτιρίου γραφείων