Found 35 Results
Page 1 of 4

Ν. 4682/2020-Κύρωση των από 25.02.2020, 11.03.2020 και 14.03.2020 Π.Ν.Π.


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 76 Α/2020 ο Ν. 4682/2020, που κύρωσε τις διατάξεις των από 25.02.2020, 11.03.2020 και 14.03.2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου

Ετικέτες: , ,

07/04/2020


ΦΕΚ 5901Β/2018 -ΚΥΑ για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων 2018 και χρηματοδότηση του ΠΔΕ έτους 2019


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5901Β/2018 η απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών για την τακτοποίηση πληρωμών  με τη λήξη του 2018 και τη χρηματοδότηση του ΠΔΕ έτους 2019. Έτσι, σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ: Οι εντολές χρηματοδότησης Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) δύναται να εκτελούνται μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2018 και οι εντολές κατανομής έργων μέχρι 28…

Ετικέτες: ,

04/01/2019


ΦΕΚ 2837 Β/2018 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2837 Β/2018  η Απόφαση  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με τίτλο «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης, κατ’ άρθρο 50 του ν. 4412/2016, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με…

Ετικέτες: , , , , ,

19/07/2018


ΦΕΚ 114 Α/2018 Προεδρικό Διάταγμα για τις κατηγορίες και το περιεχόμενο χρήσεων γης


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114 Α/108 το Π.Δ. 59/2018 με τίτλο “Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης”. Με το Προεδρικό Διάταγμα αυτό εμπλουτίζεται ο κατάλογος των ειδικών κατηγοριών και υποκατηγοριών χρήσεων προκειμένου να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες και να εναρμονιστεί με το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο. Στο νέο ΠΔ περιλαμβάνονται συνολικά 13 γενικές κατηγορίες χρήσεων και 47…

Ετικέτες: ,

06/07/2018


ΦΕΚ 80Α/2018 Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 80 Α/2018 το υπ’ αριθ. 41/2018 Προεδρικό Διάταγμα με θέμα: «Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων». Ο Κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια, προκειμένου: α) Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. β) Να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς…

Ετικέτες: , ,

26/06/2018


Εγκύκλιος 8 του Υπουργείου Υποδομών για τις συμπληρωματικές συμβάσεις


Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την Εγκύκλιο 8/2018 στην οποία, εκτός των άλλων, αναφέρεται  ότι: -Οι  συμβάσεις “ήσσονος σημασίας”, ποσοστού έως 15% της αρχικής σύμβασης εμπεριέχονται στο γενικότερο ποσοστό  του 50% των συμπληρωματικών συμβάσεων. Δηλαδή, δεν προστίθεται επιπλέον του 50%. -Οι επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155 περιλαμβάνονται στις συμβάσεις ήσσονος σημασίας -Οι απολογιστικές…

Ετικέτες: , ,

15/06/2018


ΦΕΚ 93Α/2018 Τροποποίηση νομοθεσίας περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης-Τροποποίηση Ν. 4412/2016 σχετικά με την έκδοση των εγγυητικών επιστολών


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 93 Α/2018 ο Ν. 4541/2018 που τροποποιεί τη νομοθεσία περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Επιπλέον στο άρθρο 14 τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως προς την έκδοση των εγγυητικών επιστολών.  Έτσι στο άρθρο 72 παρ. 3 και 302 παρ. 2 Ν. 4412/2016 προστίθεται η δυνατότητα έκδοσης εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης και…

Ετικέτες: , , ,

07/06/2018


Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών για τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων κατά την εκτέλεση έργων


Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα την εξέταση των ενστάσεων, οι οποίες ασκούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίου έργου, επί των οποίων αρμόδιος να αποφανθεί είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με το άρθρο 174 Ν. 4412/2016, όπως…

Ετικέτες: , ,

17/04/2018


ΦΕΚ 59 Α/2018 Ν. 4530 Σημαντικές τροποποιήσεις σε διατάξεις του ΜΕΕΠ και του Ν. 4412/2016


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 59Α/2018 ο νόμος 4530/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 107 περιλαμβάνονται σημαντικές ρυθμίσεις, που υλοποιούν αιτήματα της Ένωσης και αφορούν στα μέλη μας. Συγκεκριμένα, εκτός των άλλων, προβλέπεται ότι: -Αντικαθίσταται η υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης β ΄ της παρ. 8 άρθρου 221…

Ετικέτες: , , ,

02/04/2018


ΦΕΚ 879Β/2018 Υπουργική απόφαση που καθορίζει τις εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου


Δημοισεύτηκε στο ΦΕΚ 879 Β/2018 η απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που καθορίζει τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

Ετικέτες: , , ,

16/03/2018


Page 1 of 4