Σύμφωνα με πληροφορίες της Ένωσης η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών που είχε προγραμματισθεί για τις 20/12/2012 αναβλήθηκε κατόπιν παρεμβάσεως του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ και των λοιπών Εργοληπτικών Οργανώσεων, προκειμένου να μην εκδοθούν αρνητικοί συντελεστές αναθεώρησης.