Η Ένωση με επιστολή της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της  ΚΥΑ για τη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών  που προέρχονται από τα δημόσια έργα, αφού έχουν εγκριθεί και   λειτουργούν ελάχιστα συστήματα εναλλακτικής  διαχείρισης  σε ολόκληρη την επικράτεια.