Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΕΔΜΕΔΕ στη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 29/4/2014 εστάλη έντονη προειδοποιητική επιστολή στον Υπουργό Εργασίας, σχετικά με τη διατήρηση της αυτοτέλειας του Τομέα Μηχανικών του ΕΤΑΑ, επισημαίνοντας την ιδιαιτερότητα του πρώην ΤΣΜΕΔΕ  που αφορά στην εγγυοδοσία.

Η Ένωση προειδοποίησε και με νομικές ενέργειες σε περίπτωση που στα σχέδια του Υπουργείου υπάρχει τέτοια πιθανότητα.

Εδώ η επιστολή