Σας ενημερώνουμε ότι στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Δ15 του ΥΠΑΝΥΠ  www.ypexd15.gr αναρτήθηκαν τροποποιημένες οι οδηγίες συμπλήρωσής των Τεχνικών Δελτίων για εγγραφή-αναθεώρηση εργοληπτικών επιχειρήσεων Α1 έως 7ης τάξης και για τις Εκθέσεις Δραστηριότητας των εταιρειών 3ης έως 7ης τάξης