Η Δ/νση Μητρώου και Τεχνικών Επαγγελμάτων ενημερώνει πως αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο τα τροποποιημένα Τεχνικά Δελτία Εγγραφής και Αναθεώρησης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους