Όπως μας ενημέρωσαν οι εκπρόσωποί μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ, κ.κ. Γεώργιος Λαζαρόπουλος και Θεόδωρος Βασιλείου, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22 Δεκεμβρίου 2014 αποφασίστηκε η ανάκληση των στοιχείων οφειλών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που εστάλησαν στις Δ.Ο.Υ και η επανυποβολή τους στο μέλλον με επικαιροποιημένα στοιχεία