Ο Δήμος Λευκάδας συμμορφώθηκε με την διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ και προχώρησε σε ανάκληση του συγκεκριμένου επιπλέον όρου της διακήρυξης, ενημερώνοντας παράλληλα την Ένωση και τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.