Η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών με έγγραφό της διευκρίνίζει θέματα που αφορούν τις αμοιβές μελών ΔΣ Ανωνύμων Εταιρειών