Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μετά τις διαμαρτυρίες της Ένωσης για δημοπράτηση δύο έργων απο το Δήμο Φυλής, παραβιάζοντας τη νομοθεσία και έχοντας ταυτόχρονα προηγούμενες οφειλές σε εργολήπτες ζητά  άμεση ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο Δήμαρχος και την αποστολή των φακέλλων των διαγωνισμών

Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 7945/6670) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Επιστολή ΠΕΔΜΕΔΕ 631/31-1-2014

Έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 2550/2234) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Επιστολή ΠΕΔΜΕΔΕ 2769/12-11-2013