Με την ΠΟΛ 1062/2016 το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τον τρόπο καταβολής των οφειλών προς το Δημόσιο