Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ με την οποία ζητά την ακύρωση στο σύνολό τους των πρόσθετων, αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών που έχει υποβάλλει ο ΕΦΚΑ και όλως επικουρικώς την άμεση διαγραφή των ποσών που αφορούν στην Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ΔημοσίωνΈργων, που σε κάθε περίπτωση έχει καταργηθεί