ζητά με επιστολή της από το Δήμο Αλιάρτου η ΠΕΔΜΕΔΕ, αφού μετά τη δημοσίευση του Ν.4146/2013 δεν επιτρέπεται πλέον ο συνδυασμός του συστήματος Μελέτη-Κατασκευή με αυτό των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.