Ο Δήμος Φυλής μετά την παρέμβαση της Ένωσης  καθώς και την παρέμβαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για μη συμμόρφωση του Δήμου Φυλής προς τις δικαστικές αποφάσεις, προχώρησε στην ακύρωση του διαγωνισμού του έργου “Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22ης Οκτωβρίου 2015 περιοχές του Δήμου Φυλής”.