Η Ένωση ζητά  με επιστολή της την ακύρωση του διαγωνισμού και την απαλοιφή των καταχρηστικών όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για τις εργασίες αποκατάστασης του δημοτικού και αγροτικού δικτύου του  Δήμου Καρύστου