Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων αποφάσισε την ακύρωση   του  διαγωνισμού  για το Ζάππειο Μέγαρο μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης