Ο Γραμματέας του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Αντώνιος Πάνας, εκτός από την συνεργασία του με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως Διδάκτωρ του Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, προχώρησε την ακαδημαϊκή του πορεία με την επιλογή του ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) (Σύμβουλος Καθηγητής) από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-18, 2018-19, 2019-20 στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Διαχείριση Τεχνικών Έργων (MSc)” στην Θεματική Ενότητα «Δ.Χ.Τ. 61: Οικονομικά Τεχνικών Έργων».