Στην εγκύκλιο 34/2013 όπου αναφέρεται η προσθήκη άρθρου στα τιμολόγια έργων Οδοποιϊας επισυνάπτεται και παράρτημα για την εφαρμογή  της μεθόδου αδροποίησης  υπαρχόντων ασφαλιτικών ταπήτων για την βελτίωση της αντιοσλισθηρότητας