Η  Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς την εταιρεία ” Κτιριακές Υπαοδομές ΑΕ”, γιατί σε διαγωνισμό έργου στο Νομό Ιωαννίνων καλούνται εμπειροτέχνες