Η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής της 15.10.2014 απέτυχε.

Παρά τις καταβληθείσες προσπάθειες, σε δυο συνεδριάσεις, δεν κατέστη δυνατή η οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

Ως Φιλοξενούσα Οργάνωση θα σας ενημερώσουμε για ενδεχόμενη θετική εξέλιξη.