Οι Γενικοί Γραμματείς Ενέργειας, Κλιματικής Αλλαγής και Βιομηχανίας δημοσίευσαν κοινό έγγραφο που δίδει διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν  την αδειοδότηση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής απο βιομάζα/βιοαέριο/βιορευστά