Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση εξόφληση των δασικών έργων και την ομαλοποίηση εν γένει των πληρωμών των έργων αυτών