Η ΠΕΔΜΕΔΕ επαναφέρει το από 12.3.2014 υποβληθέν αίτημά της προς το Υπουργείο Οικονομικών και ζητά την ορθή εφαρμογή των διατάξεων για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες.

Εδώ η επιστολή της Ένωσης