Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Δήμαρχο Φυλής διαμαρτυρόμενη για τις μεγάλες οφειλές του Δήμου προς τα μέλη της, που αφορούν σε εκτελεσμένα έργα και δικαστικές αποφάσεις και του ζητά να αποστείλει εγκαίρως στις αρμόδιες Υπηρεσίες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους, προς άμεση διευθέτηση και εξόφληση.