Σε συνέχεια της συνάντησης του Προεδρείου της Ένωσης με τον Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κ. Δ. Ράικο, η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε επιστολή με αίτημα, εκτός των άλλων, την ενεργό συμμετοχή των μελών της στην επεξεργασία νομοθετικών κειμένων