Η Ένωση υπέβαλε αίτημα προς τη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ για παράταση μέχρι την 31.3.2017 των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοληπτών για να είναι σε θέση να παίρνουν μέρος στους διαγωνισμούς