Η Ένωση υπέβαλε αίτημα προς την αρμόδια διεύθυνση και τη Διοίκηση του ΙΚΑ για αναστολή της εισφοράς του ποσού των είκοσι ευρώ ανα εργαζόμενο