Η Ένωση  απηύθυνε αίτημα προς την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης  για έκδοση διευκρινιστικής  εγκυκλίου για το θέμα του ΦΠΑ στα δημόσια έργα, γιατί μετά πάροδο ενός και πλέον μηνός από τη δημοσίευση του σχετικού Νόμου στο ΦΕΚ επικρατεί σύγχυση στο χώρο των εργοληπτών  και αντικρουόμενες  απόψεις