Η Ένωση με έγγραφό της προς τους αρμόδιους Υπουργούς ζητά την άμεση σύσταση Δ.Σ. της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” για να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των υπό εξέλιξη συμβάσεων έργων.