Η Ένωση επανέρχεται  με έγγραφό της προς την Διοίκηση του ΓΕΜΗ ζητώντας να μην καθυστερεί η διεκπαιραίωση της καταχώρησης των αιτημάτων των εταιρειών μελών της, γεγονός που καθυστερεί και την ολοκλήρωση κατάταξης ή αναθεώρησής τους και στο ΜΕΕΠ.