Η Ένωση απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του ΓΕΜΗ ζητώντας την πληρέστερη στελέχωση των υπηρεσιών για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων μελών της