Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία ζητά την παράταση της προθεσμίας υποβολής των εκθέσεων δραστηριότητας  τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου 2016