Η Ένωση υπέβαλε αίτημα στον Υπουργό Εσωτερικών για δραστική μείωση των εμπειροτεχνικών πτυχίων προς όφελος της ποιότητας  των κατασκευών  και του κλάδου των εργοληπτών δημοσίων έργων