Η Ένωση διαμαρτύρεται στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης για την μείωση του ΠΔΕ και ζητά αναθεώρηση της σχετικής απόφασης και τολμηρή αύξηση του ΠΔΕ